Utdelningar 2023

I mars har vi gjort årets första utdelning på totalt 200 000 kr,
fördelat på:

UNICEF (Syrien, Turkiet) 50 000 kr
Läkare utan gränser (Syrien, Turkiet) 50 000 kr
Fasteinsamling Svenska kyrkan 20 000 kr
Fasteinsamling Equmeniakyrkan 20 000 kr
Majblommekommittén Lindome 20 000 kr
Hope for Children 20 000 kr
Operation Smile 20 000 kr

I juni har vi gjort en utdelning på totalt 130 000 kr
fördelat på:
Stadsmissionen 30 000 kr
Räddningsmissionen 30 000 kr
Läkare utan gränser (Ukraina) 30 000 kr
Lokalt familjestöd, Lindome
församlings diakoni 20 000 kr
Lokalt familjestöd,
Johanneskyrkans diakoni 20 000 kr

I september har vi gjort en utdelning på totalt 170 000 kr
fördelat på:
Läkare utan gränser 30 000
(jordbävningsdrabbade i Marocko)
Läkare utan gränser 30 000
(översvämningsdrabbade i Libyen)
Open doors 20 000
Barnsamariten 20 000
Barmhärtighetens hus 10 000
LosZuGhana childrens village 10 000
Världens barn 50 000

I december har vi gjort en utdelning på totalt