Utdelningar 2022

I mars har vi gjort årets första utdelning på totalt 80 000 kr:
Nödhjälp till Ukraina via UNHCR 50 000 kr
Fyrbåksexpressen 10 000 kr
Sjukhuskyrkan i Mölndal 10 000 kr
Minna-mottagningen 10 000 kr

I april har en extra utdelning gjorts till nödhjälp genom
Sv. kyrkans fasteinsamling, ACT 20 000 kr
Equmeniakyrkans fasteinsamling 20 000 kr

I maj har vi gjort en utdelning på totalt 100 000 kr:
Räddningsmissionen 20 000 kr
Stadsmissionen 20 000 kr
Läkare utan gränser 20 000 kr
UNHCR 20 000 kr
Operation Smile 10 000 kr
Mercy ships 10 000 kr

I september har vi gjort en utdelning på totalt 110 000 kr:
Attention Mölndal 10 000 kr
Barnsamariten 20 000 kr
Majblommekommittén Lindome 20 000 kr
Cancerfonden 20 000 kr
Svenska kyrkans Ukrainahjälp 20 000 kr
Equmeniakyrkans Ukrainahjälp 20 000 kr

I december har vi gjort en utdelning på totalt 176 000 kr:
Svenska kyrkans diakonifond 20 000 kr
Johanneskyrkans diakonifond 20 000 kr
Riksförbundet för social och
mental hälsa, RSMH, i Mölndal 10 000 kr
Friends of Vallore, Indien 20 000 kr
Räddningsmissionen 40 000 kr
Stadsmissionen 40 000 kr
Hjärnfonden 20 000 kr
Annestorps scoutkår 6 000 kr