Utdelningar 2022

I mars har vi gjort årets första utdelning på totalt 80 000 kr:

Nödhjälp till Ukraina via UNHCR 50 000 kr
Fyrbåksexpressen 10 000 kr
Sjukhuskyrkan i Mölndal 10 000 kr
Minna-mottagningen 10 000 kr

I april har en extra utdelning gjorts till nödhjälp genom

Svenska kyrkans fasteinsamling, ACT 20 000 kr
Equmeniakyrkans fasteinsamling 20 000 kr