Utdelningar 2014

Utdelningar under 2014

Föreningen startade sin verksamhet i oktober 2014. Första utdelningen skedde
i december med totalt 15 000 kr.
Annestorpsdalens scoutkår 5 000 kr
Johanneskyrkans scoutkår 5 000 kr
Sv Kyrkans missionsinsamling för Ebola 5 000 kr