Utdelningar 2020

I mars 2020 har vi gjort årets första utdelning till följande:

Bidrag till Skolavslutning för 9-orna i Almås och Sinntorp 10.000kr, Team Mission Daugavpils Lettland 10.000kr, 2 Helping hands 10.000kr, Teaterglädje Mölndal 10.000kr, Freja Gymnasiesärskola Mölndal 10.000kr, Hope for children 20.000kr, Svenska kyrkans fasteinsamling 25.000kr, Ekumeniakyrkans fasteinsamling 25.000kr.

Rättelse: På grund av Covid-19 har vi återfått de pengar som var avsatta för Skolavslutning för 9-orna i Almås och Sinntorp. Skolavslutningsfest kunde inte genomföras som planerat.