Utdelningar 2015

December 2015 delades 20.000 kronor ut till kyrkornas internationella mission. I november var vi glada att kunna dela ut vardera 10.000 kronor till: Lindome Majblommekommitté, Räddningsmissionens projekt Solrosen, RIA i Mölndal och Skånhällaskolans Gambiakommitté. 12/9 och 15/9 gick hela dagskassorna gick till flyktinghjälp. Resultatet av dom två dagarna blev 19.515 kronor. Föreningen lade till lika mycket och har satt in 20.000 kronor vardera till Svenska kyrkans respektive Ekumeniakyrkans flyktinghjälp.  Under oktober månad har vi dessutom skänkt 25.000 kronor till UNHCR och 5.000 till lokal flyktinghjälp via Människa till människa.Juni 2015 30.000 kronor till Diakonia, avseende jordbävningsoffren i Nepal. Mars 2015 10.000 kronor vardera till: Lindome Majblommekommitté, Göteborgs räddningsmission – projekt Solrosen, Svenska kyrkans fasteinsamling och Ekumeniakyrkas fotbollsskola i Brazzaville.