Utdelningar 2018

2018 års sista utdelning fördelar sig så här: Läkare utan gränser 20.000 kr, Panzisjukhuset 20.000 kr, Göteborgs Räddningsmission 20.000 kr, Göteborgs Stadsmission 20.000 kr, Johanneskyrkans scoutkår 10.000 kr, Annestorpsdalens scoutkår 10.000 kr och lokalt familjestöd 5.000 kr.

I maj och juni hade vi åter utdelningar och i och med dessa utdelningar nådde vi 1 miljon kronor i skänkta pengamedel. Detta är vi oerhört stolta över. Gåvorna fördelades vid dessa tillfällen till:

Sommarens badbuss till Djursjön 10.000 kr, Operation Smile 25.000 kr, Frälsningarmén i Mölndal 5.000 kr, RIA i Mölndal 10.000 kr, Barncancerfonden 15.000 kr, Läkare utan gränser 10.000 kr, Networks 10.000 kr, Mercy Ships 10.000 kr.

Vid utdelningen i mars 2018 delades pengar ut till: Majblommekommittén i Lindome 20.000 kr, Fridsro – skola i Sri Lanka 10.000 kr,  Jontefonden 10.000 kr, PACS 10.000 kr, Fasteinsamling Svenska kyrkan 15.000 kr och Fasteinsamling Ekumeniakyrkan 15.000 kr.